Extruzná trieda (trieda A / B)

ČLÁNOK 1
  • Trieda A - hrúbka vonkajšej steny profilov 3mm (s toleranciou -0,2mm)
  • Trieda B - hrúbka vonkajšej steny profilov 2,7mm (s tolerancou -0,2mm)

Opät relikt z minulosti. V dobách dvoj a trojkomorových profilových systémov bola hrúbka vonkajších stien profilov dôležitou veličinou. Dôvodom bolo dosiahnutie dostatočnej pevnosti rohových zvarov. Profily mali v tých dobách len málo vnútorných stien a priečok a pevnosť rohov tak bola daná prevažne množstvom zvareného materiálu vonkajších stien profilov. V dnešnej dobe mnohokomorových systémov veľkých stavebných hĺbok (70mm a viac) je v profiloch výrazne viac materiálu (steny a priečky) ako bývalo v profiloch dvoj a trojkomorových.

Nie je teda dôvod tvoriť extra hrubé vonkajšie steny profilov, lebo pevnosť rohov veľmi pozitívne ovplyvòuje množstvo vnútorných stien a priečok. Dnešné hlboké profily vyrábané v extruznej triede B majú až o 50% vyššiu pevnosť rohov, ako trojkomorové profily v triede A. Paradoxom na trhu je, že mnoho profilov inzerovaných ako profily vyrobené v triede A má po premeraní menšiu plochu zvaru a pevnosť rohov ako štandardné profily vyrobené v triede B. Dôvodom sú papierovo tenké vnútorné prepážky a steny, ktorých hrúbka nie je extruznou triedou A definovaná… Napr. vo Francúzsku sa už viac ako 30 rokov používajú profily triedy B...

Počet komôr

ČLÁNOK 2

V minulosti (pred 10-15 rokmi) bol počet komôr hrubým vodítkom kvôli predstave o kvalite tepelnej izolácie (teda o súčiniteli prechodu tepla) rámov okien a dverí. Vďaka rôznym veľmi účinným konštrukčným či technologickým opatreniam pri návrhu a výrobe moderných profilov je dnes množstvo komôr profilov menej podstatné. Napr. niektoré trojkomorové profily opatrené vnútornou tepelnou izoláciou (vypenením), majú lepšie hodnoty tepelnej izolácie, ako napr. štandardné päťkomorové profily dorazových systémov. Rozhodujúce pre stanovenie kvality tepelnej izolácie je teda hodnota súčiniteľa prechodu tepla rámami - teda Uf [W/m2K]. čím nižšie Uf, tým lepšie izolačné schopnosti.

Rohová pevnosť

ČLÁNOK 3

Viď extrúzna trieda. Rohová pevnosť bola v minulosti sledovaným a skúšaným parametrom. Po nástupe moderných profilov (70 mm a viac, počet komôr 4 a viac) sa ukázalo sledovanie tohoto parametru ako menej podstatné. Vypadlo aj zo skúšok pre stanovenie kvalitatívnych parametrov okna (prehlásenie o zhode, CE značka…). Rohová pevnosť rámov a krídiel plastových okien viac ako 10x prekračuje rohovú pevnosť okien drevených...!

Regenerát

ČLÁNOK 4

Čo sú vlastne profily vyrobené z regenerátu? Všeobecne profily, pri ktorých výrobe bol použitý materiál, ktorý bol už raz roztavený a vyextrudovaný. Najčastejšie sa jedná o materiál vznikajúci pri výrobe profilov (profily mimo rozmerovej tolerancie) či odrezky z výroby okien - teda zložením totožný ako primárny materiál. Tento úplne prvotriedny materiál by bolo nutné inak vyhodiť a zlikvidovať (spáliť alebo uložiť na skládku), čo by bolo na jednej strane škoda a na druhej strane úplne nehospodárne a ostro odporujúce požiadavkám na zachovanie kvalitného životného prostredia. V záujme uzavretia toku materiálu (striktná požiadavka EU) je tento materiál naspäť primiešavaný do materiálu, z ktorého sa znovu vyrobia profily na okná.

Materiálové charakteristiky sú prísne sledované a dozorované nezávislými orgánmi a v praxi sa nelíšia od prvomateriálu. V niektorých parametroch prvomateriál dokonca prekonávajú. Napríklad rohová pevnosť profilu s podielom regenerátu oproti profilu vyrobeného len čisto z primárneho materiálu je vyššia v desiatkach percent. Na trhu je bez akýchkoľvek problémov tento materiál od roku 1996. Regenerát používajú (skryte či viditeľne) všetci výrobcovia profilových systémov na trhu (je to ich dobrovoľnou povinnosťou). Ich zoznam a bližšie informácie nájdete napr. na rewindo.de

Zvyčajnou praxou v SR je vytváranie dojmu u zákazníkov, že profily vyrábané s podielom regenerátu sú kvalitatívne horšie ako profily z prvomateriálu. Túto „argumentáciu“ však používajú len nekompetentní výrobcovia a predajcovia, ktorí nepoznajú stav technológie a výrobnej praxe. Dnes sa bez podielu regenerátu prakticky žiadny systém nevyrába. Teda aj takéto tvrdenie o zlej kvalite profilov s podielom regenerátu môže byť pre Vás vodítko pre rozlíšenie kvality - či skôr nekvality dodávateľa.

V Nemecku sa od plastových okien už ustupuje ...

ČLÁNOK 5

Napriek všetkým faktom sa toto tvrdenie stále dookola objavuje - pochopiteľne z úst výrobcov okien z iných materiálov. Faktom je, že i napriek najrôznejším kolísaniam trhu je (v Nemecku a celej Európe) podiel plastových okien na celkovom počte vyrobených okien medziročne konštantný či mierne vzostupný, každopádne však veľmi výrazne presahujúci ostatné materiály - drevo i hliník. Podiel plastových okien na trhu je viac ako 70%.

Salamander logo
Gealan logo
Aliplast logo
Ponzio logo
Maco logo
Roto logo

Zaoberáme sa predajom a montážou plastových a hliníkových okien a dverí, interiérových dverí a ich originálnych doplnkov, parapetov a kompletnej tieniacej techniky.

kp-plast@orangemail.sk

Bratislavská 82, 900 24 Veľký Biel